Uppskjuten pantrunda!

Tyvärr tvingas vi skjuta upp månadens pantrunda en vecka på grund av sjukdom!